Zakład Działalności Gospodarczej Wielobranżowy Krzysztof Suchecki rozpoczął swoją działalność w 1989 roku. Średnia liczba zatrudnionych pracowników w ostatnich 3 latach wyniosła 30 osób.

Zdolność produkcyjna zamyka się kwotą ok. 800 000 zł miesięcznie. Dotychczas zakład realizował roboty z własnych środków obrotowych i jest w stanie kredytować prowadzone przez siebie roboty do 6-ciu miesięcy.

Roboty są nadzorowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem posiadającą uprawnienia w branżach budownictwa: ogólnego, kolejowego, drogowego i branży instalacyjnej.

5.

ref 2 a-page-001

REFERENCJE0006

REFERENCJE0007

REFERENCJE0009

REFERENCJE0011

referencje0002

referencje0001