Główne usługi

  • Wykonawstwo i remonty obiektów budowlanych
  • Budowa instalacji TV-SAT, LAN, CCTV
  • Produkcja i usługi wykonawcze w zakresie elementów wykończeniowych wnętrz i elewacji
  • Działalność hotelarsko-gastronomiczna
  • Usługi w zakresie infrastruktury drogowo-inżynierskiej
  • Usługi transportowe
  • Działalność handlowa